SUOMEN PURJELAIVASÄÄTIÖN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Ehdot koskevat varauksia, jotka tehdään 15.11.2021 jälkeen.

Koronatestit ja rokotteet

Kaikilta kaudella 2022 toteutettaville, ulkomaisesta satamasta tai ulkomaiseen satamaan päättyville purjehduksille osallistuvilta asiakkailta ikään ja purjehduksen merialueeseen katsomatta vaaditaan 1.4. lähtien:

  • todistus otetuista rokotuksista (vähintään kaksi rokotusta, joista jälkimmäinen max 9 kk vanha) TAI
  • todistus sairastetusta covid 19-taudista (max 180 vrk vanha) SEKÄ
  • oireettomuus
Lisäksi kaikilta purjehduksille osallistuvilta vaaditaan kaksi negatiivista kotitestitulosta, joka on otettu 72h sisällä ennen purjehdusta, esim. 1. kotitesti ennen kotoa lähtöä ja 2. kotitesti juuri ennen alukselle saapumista. Vaihtoehtoisesti voi tehdä yhden PCR-testin laboratoriossa (max 48h vanha).

Lisäksi suosittelemme vahvasti kaikille purjehtijoillemme viiden vuorokauden omaehtoista karanteenia ennen purjehduksen alkamista. 

Yllä olevien ehtojen lisäksi ulkomaille suuntautuvilla purjehduksilla lähtö- ja kohdemailla saattaa olla omia maahantuloon liittyviä vaatimuksia. Asiakas vastaa itse tarvittavien ja matkustuskäyttöön soveltuvien koronarokotusten ja koronatestien sekä niihin liittyvien todistusten hankkimisesta. Ajankohtaisen tiedon kohdemaiden vaatimuksista saat kohdemaan viranomaisilta. On hyvä huomioida, että tilanteet kohdemaissa saattavat muuttua nopeasti. 

Kaikilta kaudella 2022 toteutettaville, Suomen alueella ja kotimaisissa satamissa pitäytyville, yön yli kestäville purjehduksille osallistuvilta purjehtijoilta ikään katsomatta vaaditaan: 
  • todistus otetuista rokotuksista (vähintään kaksi rokotusta, joista jälkimmäinen max 9 kk vanha) TAI
  • todistus sairastetusta covid 19-taudista (max 180 vrk vanha) TAI
  • todistus laboratoriossa otetusta PCR-testistä (max 48h vanha) SEKÄ
  • oireettomuus

Varatessaan purjehduksen asiakas sitoutuu noudattamaan tässä lueteltuja ehtoja sekä purjehduksen päällikön antamia ohjeistuksia koronaturvallisuuden varmistamiseksi poikkeuksetta. Purjehduksen aikainen turvallinen toiminta nojaa siihen, että purjehduksen alkaessa kaikki miehistön jäsenet ovat terveitä. Käytännössä vesillä ollessa alus muodostaa karanteeninomaisen tilan, jolloin miehistön jäsenet eivät ole lähikontaktissa aluksen ulkopuolisiin henkilöihin. 

Satamissa olo voi muodostaa riskin koronatartunnan näkökulmasta. Alla luetellut toimenpiteet on suunniteltu purjehdusturvallisuuden takaamiseksi ja niitä sekä purjehduksen päällikön mahdollisesti antamia lisäohjeita tulee noudattaa poikkeuksetta.  

Tartuntariskiä vähennetään seuraavin varotoimenpitein:

-Vältetään suuria väkijoukkoja ja turhaa oleskelua sisätiloissa (mukaan lukien baarit ja ravintolat)
-Vältetään julkisia kulkuvälineitä
-Kaikissa sisätiloissa ollessa käytetään hengityssuojaimia
-Ennen alukselle palaamista maista kädet desinfioidaan laiturin puolella
-Ulkopuolisia vierailijoita ei päästetä alukseen

Mikäli kohdemaan viralliset suositukset ovat yllä olevaa listausta tiukemmat, niitä noudatetaan poikkeuksetta. 

Jos asiakas ei noudata kohdemaan virallisia suosituksia ja päällikön ohjeita koronaturvallisesta käyttäytymisestä, päälliköllä on oikeus poistaa asiakas aluksesta taatakseen muun miehistön turvallisuuden. Jos asiakkaalla todetaan koronavirustartunta purjehduksen aikana, päälliköllä on oikeus keskeyttää asiakkaan matka taatakseen muun miehistön turvallisuuden. 

Sairastumistapauksissa purjehduksen päällikkö sekä Suomen Purjelaivasäätiö avustavat asiakasta tarvittavissa järjestelyissä (esim. sairaanhoito, kuljetukset, majoitukset). Asiakas vastaa itse näistä tilanteista aiheutuvista ylimääräisistä erityisjärjestelyistä johtuvista kuluista. 

Matkavakuutus ja matkustusilmoitus
Suomen Purjelaivasäätiö ei ole vastuussa asiakkaan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta, mukaanlukien omaisuus- ja henkilövahingot, vastuuvahingot sekä matkan peruuntuminen. 

On huomioitava, että eurooppalainen sairausvakuutuskortti ei korona-aikana yleisen terveydenhuollon kuormittumisen takia vastaa matkavakuutusta. Suosittelemme asiakkaillemme matkustusilmoituksen tekemistä Ulkoministeriölle ennen lähtöä.

Matkat satamiin
Asiakas vastaa itse matkastaan aluksen lähtösatamaan ja paluusatamasta kotiin sekä  huolehtii siitä, että on aluksella viimeistään ilmoitettuna ajankohtana. 

Purjehduksen maksaminen ja peruuttaminen
Purjehdusmaksu pitää olla suoritettuna purjehduksen aloituspäivään mennessä. Aluksen päälliköllä tai toimistolla on oikeus tarkistaa, että maksu on suoritettu ennen aluksen lähtöä. Varauduthan esittämään kuitin maksusta esimerkiksi puhelimen näytöltä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen purjehduksen alkamista. Tällöin peritään peruutusmaksu seuraavasti:

-Peruutus viimeistään 35 vuorokautta ennen purjehduksen alkua: veloitetaan toimistokulut 20 euroa/varaus.
-Peruutus myöhemmin kuin 35 vuorokautta mutta viimeistään 20 vuorokautta ennen purjehduksen alkua: 25 % purjehduksen hinnasta
-Peruutus myöhemmin kuin 20 vuorokautta mutta viimeistään 7 vrk ennen purjehduksen alkua: 50 % purjehduksen hinnasta
-Peruutus myöhemmin kuin 7 vrk ennen purjehduksen alkua 100% purjehduksen hinnasta.

Jos matkaa ei peruuteta eikä asiakas saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

HUOM! Osallistuja voi kuitenkin nimetä tilalleen toisen osallistujan. Osallistujamuutos on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen purjehduksen alkua. Säätiö veloittaa asiakkaan tekemästä osallistujamuutoksesta toimistokulun 20 euroa/varaus.

Osallistujamuutoksista, jotka tehdään myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen purjehduksen alkua, veloitetaan asiakkaalta 50 euroa sekä toimistokulu 20 euroa/varaus. Peruutuksesta ja osallistujamuutoksesta pitää ilmoittaa viipymättä sähköpostitse osoitteeseen stafinfo@staf.fi. 

 Kaikissa peruutustilanteissa noudatetaan yllämainittuja peruutusehtoja ja asiakas vastaa kustannuksista täysimääräisesti esim. omalla vakuutuksellaan.


Poikkeustilanteet ja niistä johtuva purjehduksen peruuntuminen
Suomen Purjelaivasäätiöllä on oikeus muuttaa purjehduksen aikataulua, reittiä tai peruuttaa purjehdus säätiöstä riippumattomista syistä. Säätiöstä riippumattomia syitä ovat alusvaurio, viranomaisen toimenpiteet, epidemiat, vaaralliseksi luokiteltavat säätiedotukset ja -olosuhteet, sota, kapina yms. poikkeustilat sekä sairastapaus aluksella.

Säätiö ei korvaa säätiöstä riippumattomista syistä johtuvista purjehdusaikataulun tai määräsatamien muutoksista oppilaspurjehtijoille aiheutuvia majoitus-, jatkoyhteyden muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoa. 

Mikäli purjehdus keskeytyy näistä poikkeustilanteista johtuen, asiakkaalle korvataan jäljellä olevaa matkaa vastaava osuus purjehduksen maksusta. 

Purjehduksen peruuntuminen muusta syystä 

Suomen Purjelaivasäätiöllä on oikeus peruuttaa purjehdus, mikäli sille on ilmoittautunut vähemmän kuin kuusi oppilaspurjehtijaa (kuunari Helena) tai vähemmän kuin neljä oppilaspurjehtijaa (Vahine). Purjehdus peruutetaan ja peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään 35 vuorokautta ennen purjehduksen alkua. Säätiö ei korvaa peruutuksesta oppilaspurjehtijoille aiheutuvia majoitus-, jatkoyhteyden muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoa. Suosittelemme kaikille purjehduksillemme osallistuville sisällyttämään muutos- ja peruutusturvan matkalippuihin ja varautumaan matkustamiseen riittävällä matkavakuutusturvalla.

Muutokset purjehduksen reittiin tai aikatauluun

Suomen Purjelaivasäätiö voi muuttaa purjehduksen reittiä tai aikataulua olosuhteiden niin vaatiessa (esimerkiksi sääolosuhteet, koronatilanne, viranomaismääräykset ja muut vastaavat pakottavat syyt). Suomen Purjelaivasäätiö ei korvaa mahdollisista muutoksista aiheutuvia kustannuksia oppilaspurjehtijoille. 

Asiakkaan terveydentila ja suorituskyky
Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävä terveydentila osallistua purjehdukselle. 

Mahdollisissa terveydentilaan tai muuhun suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä asiakas sitoutuu olemaan etukäteen yhteydessä Suomen Purjelaivasäätiöön.

Mitä purjehduksen hintaan sisältyy
Purjehduksen hintaan sisältyy:

-Ateriat aluksella koko purjehduksen ajan (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala, välipalat)
-purjehdusvarusteet (purjehdushaalari ja -takki, paukkuliivi, turvaliina)
-purjehduksen aikainen ohjelma (opastus ja opetus)
-majoitus aluksella satamissa ollessa
-satamamaksut, saunat ja suihkut satamissa

Purjehdusmaksuun eivät sisälly:

-matkat lähtösatamiin tai satamista kotiin 
-maksut ja kulut, jotka viranomaiset mahdollisesti perivät maahantulijoilta (näitä voi olla erityisesti Karibialla toteutettavilla purjehduksilla)
-ruokailut aluksen ulkopuolella, kiertoajelut, illanvietot yms. eri satamissa
-vaadittavat koronatestit ja -todistukset  ennen purjehdusta ja mahdollisesti sen aikana (esimerkiksi satamaan tullessa, koronaepäilyn takia tehdyt testit)
-osallistujan vakuutukset matkan varalle
-hengityssuojaimet, joita tarvitaan satamissa tai alukselta poistuttaessa 

Alennukset

Kaikki alle 30-vuotiaat voivat osallistua purjehduksillemme alennettuun hintaan, ellei asiasta erikseen legin kohdalla ole ilmoitettu. Osallistujan tulee olla alle 30-vuotias purjehduksen alkaessa.

Suomen Nuorisopurjehtijat ry:n jäsenten alennettu hinta on voimassa vain yhdistyksen jäsenille, joiden kuluvan kauden jäsenmaksu on maksettu. 

Kahden peräkkäisen legin jälkimmäisestä legistä ("jatkolegi") annetaan aikuisille -10% alennus. Jatkolegialennus koskee varauksia, jotka tehdään 1.4. jälkeen uusina varauksina. Jatkolegialennus ei koske nuoriso- tai snupuhintaisia legejä.

Henkilötietojen käsittely

Asiakas hyväksyy Suomen Purjelaivasäätiön henkilötietojen käsittelyä koskevan rekisteriselosteen. 

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Erimielisyyksissä sovelletaan Suomen lakia ja ratkaistaan yleisessä alioikeudessa Suomessa.