Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 7.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Purjelaivasäätiö
0974663-4
Linnankatu 72
20100 Turku

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heini Kaasalainen

Suomen Purjelaivasäätiö

Linnankatu 72

20100 Turku

etunimi.sukunimi [ ~ at ~ ] staf.fi


3. Rekisterin nimi

Suomen Purjelaivasäätiönasiakasrekisteri, jota ylläpitää Suomen Purjelaivasäätiö.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Staf.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottoon tilauskäsittelyssä, laskutukseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, sekä asiakkaan hyväksymiin markkinointi- ja uutislähetyksiin. 

Suomen Purjelaivasäätiön asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään myös purjehdusten käytännön järjestämiseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- osoite

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteröidyistä voidaan kerätä henkilötietoja, joiden tarkoituksena on taata rekisteröidyn ja purjehduksen turvallisuus sekä tietoja matkustajaluetteloita varten, kuten rekisteröidyn passitiedot, syntymäaika ja syntymäpaikka. Rekisterinpitäjä voi kerätä myös rekisteröidyn lähiomaisen yhteystietoja hätätapausten varalle sekä erityisiä henkilötietoja terveydentilasta, lääkityksistä tai allergioista.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi staf.fi-verkkosivuston käyttäjästä ja purjehdukselle osallistujasta ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai puhelimitse tai sähköpostitse. 


7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta, eikä rekisterissä ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Suomen Purjelaivasäätiön asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanoin ja käyttäjätunnuksin suojattuun järjestelmään. Järjestelmä on suojattu myös muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisteröity voi itse milloin tahansa käydä poistamassa tietonsa rekisteristä. Säätiö säilyttää purjehdusten käytännön järjestämistä varten kerättyjä henkilötietoja vain purjehdusten ajan.


10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus


Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kaikki voi itse tarkistaa ja muuttaa


11. Tiedon korjaaminen


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröity voi myös itse milloin tahansa käydä muuttamassa tietojaan rekisterissä.» Tietosuojaseloste (GDPR)