VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT SUOMEN PURJELAIVASÄÄTIÖN (Säätiö) PURJEHDUKSILLE

Purjehduksien hinnat EIVÄT SISÄLLÄ lentoja tai muuta kuljetusta kotimaasta tai muualta lähtösatamiin tai tulosatamista kotimaahan tai muualle, mahdollisia matkatoimiston palvelumaksuja tai muita matkaan liittyviä palvelu-, majoitus- tai kuljetusmaksuja.

Purjehdusehdot

Purjelaivasäätiö edellyttää, että jokainen huolehtii henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamisesta. Mikäli Sinulla on voimassa oleva matkavakuutus, varmista, että se kattaa myös tämän laatuisen toiminnan riskit.

Oppilaspurjehtija vastaa itse matkastaan aluksen lähtösatamaan ja paluusatamasta ja huolehtii siitä, että on aluksella viimeistään ilmoitettuna ajankohtana.

Purjehduksen varausmaksu vaihtelee purjehduskohtaisesti ja on osa purjehduksen hintaa, kuitenkin enintään 30 prosenttia. Loput purjehduksen hinnasta erääntyy maksettavaksi 45 vuorokautta ennen purjehduksen alkua. Jos ilmoittautuminen purjehdukselle tapahtuu myöhemmin kuin 45 vuorokautta ennen purjehduksen alkua, koko purjehdusmaksu erääntyy maksettavaksi heti.
Jos oppilaspurjehtija peruu matkansa 45 vuorokautta ennen purjehduksen lähtöä, Säätiö palauttaa varausmaksun ylittävän osan maksetusta purjehduksesta. Jos peruutuksesta ilmoitetaan alle 45 vuorokautta ennen purjehduksen lähtöä, Säätiö palauttaa 25 prosenttia purjehduksen hinnasta. Purjehdusmaksua ei palauteta lainkaan, jos oppilaspurjehtija peruuttaa osallistumisensa alle kaksi vuorokautta ennen lähtöpäivää. Säätiöllä on oikeus peruuttaa oppilaspurjehtijan osallistuminen, mikäli purjehduksen maksu viivästyy.Jos oppilaspurjehtija peruuttaa purjehduksen, varausmaksua ei palauteta takaisin.

Jos purjehdus peruuntuu kokonaan, Säätiö palauttaa kaikki oppilaspurjehtijan kyseisestä purjehduksesta Säätiölle maksamat maksut, takaisinmaksua ei suoriteta alla mainitussa säätiöstä riippumattomista syistä johtuvista toimenpiteistä. Säätiö ei korvaa säätiöstä riippumattomista syistä johtuvista purjehdusaikataulun tai määräsatamien muutoksista tai purjehduksen peruuntumisesta oppilaspurjehtijoille aiheutuvia majoitus-, jatkoyhteyden muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoa. Säätiöstä riippumattomia syitä ovat alusvaurio, viranomaisen toimenpiteet, vaaralliseksi luokiteltavat säätiedotukset ja -olosuhteet, sota, kapina yms. poikkeustilat sekä sairastapaus aluksella.

Osallistumismaksuun eivät sisälly maksut ja kulut, jotka viranomaiset mahdollisesti perivät maahantulijoilta. Maksuun eivät myöskään sisälly ruokailut aluksen ulkopuolella, kiertoajelut tai illanvietot yms. eri satamissa.


Muilta osin sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yleisessä alioikeudessa Suomessa.